Isännöitsijän opas: Miten kilpailuttaa sähköautojen latausinfran toteutus?

Tämä teksti on tarkoitettu isännöitsijälle, joka on saanut taloyhtiön hallitukselta pyynnön alkaa selvittää latausasemien kilpailutusta. Jos sähköautojen latausinfran kilpailutus ei ole aiheena sinulle tuttu, tämä blogiteksti selventää tarvittavat tiedot työsi tueksi.

Sähköautojen latausinfrastruktuurin kilpailutus on järkevää tehdä kahdessa eri osassa. Ensimmäiseksi kilpailutetaan suunnittelu ja tämän suunnitelman pohjalta kilpailutetaan itse latausinfran toteutus. Ennen suunnittelun kilpailutusta moni asia voi mennä jo vikaan.

Kuinka paljon sähköautojen latausinfra maksaa?

Jos et ole ennen tehnyt sähköautojen latausinfran kilpailutusta, on hyvä tietää suuntaa-antavia hintoja infran toteuttamiseen liittyen. Ennen kuin latauspisteistä voi kysyä tarjousta, on kilpailutettava hankkeen suunnittelu ensin. Hinnat voivat hieman vaihdella yrityksestä riippuen, mutta tässä suuntaa antavia hintoja:

 • Sähkökartoitus 200-500 e
 • Infran suunnittelu 2500 - 4500 e

Sähkökartoitus tehdään ennen infran suunnittelun kilpailutusta. Sähkökartoituksia toteuttaa erilaiset talotekniikan yritykset ja kartoituksen tarkoituksena on antaa kuva taloyhtiön sähkökapasiteetista sekä sähköverkon kunnosta mahdollisia muutostöitä varten.

Latauspisteiden toteutuksen kustannus voi vaihdella paljon, sillä siihen vaikuttaa moni eri tekijä. Hintaan vaikuttaa muun muassa laskutusmalli, mahdolliset muutostyöt yhtiön sähkökapasiteettiin, maanrakennustyöt sekä latauspisteiden määrä. Tästä syystä tarjouksien kysyminen latauspisteiden toteutuksesta on erityisen tärkeää, jotta yhtiö on varmasti tyytyväinen lopputulokseen.

Selvitä ensin taloyhtiön tahtotila

Sähköautojen yleistyessä yhä useampi taloyhtiön asukas on niiden hankinnasta kiinnostunut. Latausinfran selvittäminen ja toteutus ovat nousseet vahvasti isännöitsijöiden työlistalle viime vuosina.

Tyypillinen ongelma hankinnassa on selvittää, mikä on teknisesti mahdollista ja mitä hallitus oikeastaan haluaa. Se selviää vain oikeilla kysymyksillä:

 • Kuinka monta latauspistettä haluatte yhtiölle nyt? Entä tulevaisuudessa?
 • Kuinka monta latauspistettä on teknisesti mahdollista rakentaa?
 • Mihin latauspaikat halutaan sijoittaa käytännössä? (sisä- vai ulkotila)
 • Kuinka paljon rakennetaan yhtiön omistamia vuokrapaikkoja? Entä osakepaikkoja?
 • Mikä laskutusmalli valitaan latauspisteille? (operaattori vai yhtiön oma laskutus)
 • Ovatko osakepaikan omistavat henkilöt valmiita ostamaan latauspaikoilleen omakustanteisesti latausaseman?
 • Minkälainen aikataulu on? Milloin latauspisteiden tulisi olla asennettuna?

Vastaukset kysymyksiin ovat tärkeää lähtötietoa suunnittelun pohjaksi.

Teetä tekninen selvitystyö

Ennen kuin sähköautojen latauspisteitä voi lähteä kilpailuttamaan taloyhtiölle, tarvitaan selvyys yhtiön teknisistä valmiuksista sähköautojen latausinfraan ylipäätään. Latausinfra kilpailutetaan käytännössä kahdessa eri osassa - ensin kilpailutetaan infran suunnittelu ja sitten latausinfran toteutus. Jotta saat pyydettyä tarjouksia infran suunnitteluun, tarvitset muutamia teknisiä selvityksiä yhtiöstä.

Nämä kysymykset avaavat sinulle yhtiön teknisiä valmiuksia sähköautojen latauspisteille:

 • Kuinka suuri sähköpääkeskus yhtiöstä löytyy?
 • Kuinka tehokas kunkin latausaseman tulisi olla? 11 kW vai 22 kW?
 • Täytyykö pääkeskuksen kyvykkyyttä kasvattaa, jotta saadaan tarvittava määrä latauspisteitä asukkaiden käyttöön?
 • Mikä on yhtiön sähköverkon kunto ja kapasiteetti?
 • Mistä löydän sähkökartoituksia tekevän yrityksen alueeltani?

Kun saat selvyyden näihin kysymyksiin, voit varmemmalla mielellä lähteä tekemään kilpailutusta yhtiön latausinfran suunnittelulle. Kun yhtiön latausinfran suunnittelu on kilpailutettu ja tehty, voit lähteä suunnittelijan laatiman suunnitelman pohjalta kilpailuttamaan sähköautojen latausinfran toteutusta.

Miten latauspisteiden laskutus toimii?

Jo alkuvaiheessa on tärkeää selvittää taloyhtiöltä, miten he toivovat latauspisteisiin liittyvän laskutuksen hoituvan. Taloyhtiöt voivat valita tyypillisesti kahdesta eri laskutusmallista itselleen sopivamman vaihtoehdon.

 • Taloyhtiön oma laskutus
 • Operaattorilaskutus

Mikäli taloyhtiöllä on yli 10 huoneistoa, taloyhtiön oma laskutus voi olla järkevämpi. Laskutus toimii seuraavasti:

 • Kuormantasausjärjestelmä on hyvä suunnitella riippumattomaksi operaattoreista
 • Asennuskulut ovat usein operaattorimallia suuremmat
 • Mittarit jokaisella latauspisteellä, josta taloyhtiön toimesta kerran vuodessa luetaan kulutus ja laskutetaan käyttäjää

Tällöin latauspisteen sähkönkulutus laskutetaan joko käyttäjän sähkölaskussa tai taloyhtiö laskuttaa kerran vuodessa.

Pienemmissä yhtiöissä operaattorilaskutus saattaa olla parempi vaihtoehto.

 • Operaattori laskuttaa käyttäjää käytön mukaan eikä taloyhtiölle synny laskutuskuluja
 • Latauspiste on usein riippuvainen valitusta operaattorista, eikä vaihtaminen ole aina mahdollista
 • Yhteistyösopimukset voivat olla erittäin pitkiä ja operaattorikustannukset voivat nousta loppukäyttäjälle korkeaksi.
 • Asennuskustannukset ovat usein edullisempia

Operaattorimallia tarjoavat useat yhtiöt.

Vinkkejä suunnittelun kilpailutukseen

Sähköautojen latausinfran kilpailutus vaatii muita kilpailutuksia enemmän esiselvitystyötä. Yhtiön tahtotilan lisäksi on selvitettävä teknisiä edellytyksiä.

Suunnittelun kilpailutukseen tarvitaan seuraavia tietoja:

 • Yhtiön sähkökartoitusraportti
 • Latauspisteiden määrä ja kapasiteetti
 • Tieto järjestelmän laadusta: operaattorimalli vai yhtiön laskutus?
 • Latauspisteiden sijainti sisälle vai ulos? Sisäpisteille palokatkojen suunnittelulisä
 • Miten toteutuksen valvonta hoidetaan? Tekninen isännöitsijä vai ulkoinen konsultti?

Suunnittelutyön lopputuloksena on dokumentaatio, jolla latausinfran rakentaminen voidaan kilpailuttaa.

Voit kilpailuttaa latausinfran suunnittelun sekä toteutuksen valmiilla tarjouspyyntöpohjilla Thinger Hankinta-sovelluksessa.

Vinkkejä toteutuksen kilpailutukseen

Toteutuksen kilpailutus on helppoa suunnitteludokumentaation pohjalta. Asiantuntijan luoma dokumentaatio määrittelee, minkälainen latausinfra yhtiölle käytännössä rakennetaan.

Seuraavien vinkkien avulla kilpailutat infran toteutuksen tehokkaasti:

 • Ota kilpailutuksessa selvää, mikä on yhden laitteen kustannus osakaspaikalle
 • Pyydä tarvittaessa mahdolliset maanrakennus- tai rakennemuutostöiden kustannukset erikseen
 • Kysy urakoitsijalta referenssejä aikaisemmista vastaavista latausinfran rakennustöistä

Kilpailutuksen tiedoissa voidaan lisäksi ottaa kantaa esimerkiksi hankkeen aikaiseen tiedotukseen tai muuhun työn aikaisiin järjestelyihin. Asukkaita voi kiinnostaa esimerkiksi parkkipaikkojen käyttö toteutuksen aikana.

Tarjousten vertailuvaiheessa kannattaa hinnan lisäksi huomioida yritysten referenssit.

Haluatko päästä helpolla?

Ota Thinger Hankinta koekäyttöön. Saat valmiit tarjouspyyntöpohjat sekä suunnittelun että toteutuksen kilpailutukseen. Lisäksi siellä on valmiina palvelua tarjoavat toimittajat. Kokeilujaksolla ei ole toiminnallisia rajoituksia eli voit tehdä sen aikana ensimmäisen latausinfran kilpailutuksen valmiiksi asti.

Aloita koekäyttö
Aloita koekäyttö
Tiedot lähetetty onnistuneesti!
Hupsista! Tietojen lähettämisessä tapahtui outoja.